FAQs Complain Problems

अपाङ परिचय पत्र बनाउनको लागि के के कागजात चाहिन्छ ?

  • वडाको सिफारिस
  • पासपोट साइजको ३ प्रति फोटो
  • सि वि आरको फारम भरिएको फर्म
  • डाक्टरले चेक जाचँ गरेको रिपोर्ट