FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विधुतिय वोलपत्र आह्ववानको सूचना

७६/७७ 01/22/2020 - 13:00

E-Bidding /शिलवन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।०८।१७

७६/७७ 12/03/2019 - 12:07 PDF icon tender.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!! ( पोखरी माछा पाल्ने काम ) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०८/०८

७६/७७ 11/24/2019 - 15:21 PDF icon pokhari maxa.pdf

E-Bidding /शिलवन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।०७।२६

७६/७७ 11/12/2019 - 11:04 PDF icon tender pdf.pdf

शिलवन्दी दरभाउ सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 10/22/2019 - 15:21

हयाचव्याक कार (Hatchback Car) खरिद सम्बन्धमा ।

७६/७७ 08/08/2019 - 11:39 PDF icon hatchback car.pdf

शिलवन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०३।१२

७६/७७ 06/27/2019 - 16:09 PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०३।१२ .pdf

शिलवन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।१२।२४

७५/७६ 04/09/2019 - 18:49 PDF icon tender.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय पत्र जारी गरिएको बारे

७५/७६ 02/18/2019 - 19:35

शिलवन्दी वोलपत्र आह्ववानको सूचना !!! प्रकाशित मिति : २०७५।०९।०८

७५/७६ 12/23/2018 - 12:29 PDF icon NCB 075A, PDF icon NCB 03

Pages