सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय पत्र जारी गरिएको बारे

७५/७६ 02/18/2019 - 19:35

शिलवन्दी वोलपत्र आह्ववानको सूचना !!! प्रकाशित मिति : २०७५।०९।०८

७५/७६ 12/23/2018 - 12:29 PDF icon NCB 075A, PDF icon NCB 03

शिलवन्दी वोलपत्र दरभाउ आहवानको सुचना २०७५।०९।०४

७५/७६ 12/19/2018 - 12:57 PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र दरभाउ धनपालथान.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७५।०४।२८

७५/७६ 08/13/2018 - 11:24 PDF icon RE TENDER 2075.76 dhanapalthan.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७५/७६ 07/31/2018 - 12:02 PDF icon DHANPALTHAN BID.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 07/23/2018 - 14:41 PDF icon bolpatra.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७४/७५ 05/23/2018 - 12:55 PDF icon bid.pdf

कदमाहा देखि नाेचा सम्म को सडक निर्माण बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सुचना ।

७४/७५ 04/13/2018 - 14:12 PDF icon bids.pdf

मायागंज देखी बेतौना सम्म को सडक मर्मत बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सुचना

७४/७५ 02/20/2018 - 16:26 PDF icon bids.pdf