ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धनपालथान गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 11:35 PDF icon धनपलाथान गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन ऐन २०७५ ७५/७६ 01/23/2019 - 12:27 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन २०७५ ७५/७६ 01/23/2019 - 11:44 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन २०७५.pdf
धनपालथान गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ‌ऐन २०७५ ७५/७६ 01/23/2019 - 11:01 PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ‌ऐन २०७५.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/04/2018 - 12:07 PDF icon धनपालथान गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्याविधि २०७५ !!! ७५/७६ 09/11/2018 - 11:37 PDF icon धनपालथान गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्याविधि २०७५.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐेन ,२०७५ !!! ७५/७६ 09/11/2018 - 11:34 PDF icon धनपालथान गाउँपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐेन २०७५.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको आर्थिक एेन २०७५।७६ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:33 PDF icon धनपालथान गाउँपालिकाको आर्थिक एेन २०७५.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको विनियोजन एेन २०७५।७६ ७५/७६ 09/02/2018 - 11:35 PDF icon धनपालथान गाउँपालिकाको विनियोजन एेन.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको आर्थिक विधयेक,२०७४ ७४/७५ 02/26/2018 - 15:49 PDF icon धनपालथान गाउँपालिकाको आर- i.pdf

Pages