ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धनपालथान गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि (नियमित तथा व्यवस्थित) विधयेक २०७४ ७४/७५ 02/15/2018 - 12:22 PDF icon धनपालथान गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि (नियमित तथा व्यवस्थित) विधयेक २०७४
धनपालथान गाउँपालिकाको आर्थिक बर्स २०७४२०७५ को नीति तथा कार्यक्रम ७४/७५ 02/14/2018 - 16:59 PDF icon आर्थिक बर्स २०७४२०७५ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको बिनियोजन विधयेक -२०७४ ७४/७५ 02/14/2018 - 13:33 PDF icon बिनियोजन विधयेक .pdf
धनपालथान गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यबिधी) नियमावली ७४/७५ 02/14/2018 - 11:48 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यबिधी) नियमावली.pdf

Pages