FAQs Complain Problems

घटना दर्ता कहा गर्ने ?

घटना दर्ता सम्बन्धित वडा कार्यालय वाट गरिने गरिन्छ ।