FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम ।

८०/८१ 10/18/2023 - 13:04 PDF icon धनपाल योजना.pdf

आठौ गाउँसभामा छलफलका लागि पेश भएका निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/02/2021 - 10:39 PDF icon आठौं गाउँसभामा छलफलका लागि पेश भएका निति तथा कार्यक्रम.pdf

प्रदेश अनुदानको योजनाहरु

७६/७७ 11/07/2019 - 12:10 PDF icon प्रदेश अनुदानको योजनाहरु.pdf

गा पा बाट संचनलन हुने योजना

७६/७७ 11/07/2019 - 12:08 PDF icon गा पा बाट संचनलन योजना.pdf

पशु शाखा तर्फको योजनाहरु

७६/७७ 11/07/2019 - 12:06 PDF icon पशु शाखा तर्फको योजनाहरु.pdf

महिला विकास शाखा तर्फको योजनाहरु

७६/७७ 11/07/2019 - 12:03 PDF icon महिला विकास शाखा तर्फको योजनाहरु.pdf

स्वास्थय शाखा तर्फको योजनाहरु

७६/७७ 11/07/2019 - 12:02 PDF icon स्वास्थय शाखा तर्फको योजनाहरु.pdf

कृषि शाखा तर्फको योजनाहरु

७६/७७ 11/07/2019 - 12:00 PDF icon कृषि शाखा तर्फको योजनाहरु.pdf

शिक्षा शाखा तर्फको योजनाहरु

७६/७७ 11/07/2019 - 11:52 PDF icon शिक्षा शाखा तर्फको योजनाहरु.pdf

७ नं वडा कार्यालय बाट संचालन हुने क्रयक्रमहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 15:33 PDF icon Combine.pdf

Pages