FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

जिवछ प्रसाद गच्छदार

अध्यक्ष

jeebachha123@gmail.com ९८५२०७७००४

नसिमा बानु

उपाध्यक्ष

९८५२०७७००३

खाजा हुसेन मियाँ

वडा अध्यक्ष

९८४२१५११४३

पंकज कुमार मण्डल

वडा अध्यक्ष

९८०४३९९८५७

नागेश्वर मण्डल

वडा अध्यक्ष

९८२०७२७५११

श्रीराम चौधरी

वडा अध्यक्ष

९८१२३०१२९९

गयाननद सारदार

वडा अध्यक्ष

९८४२२५०८९३

महमद हुसेन

वडा अध्यक्ष

९८१७३६५९७२

सन्तोष कुमार यादव

वडा अध्यक्ष

९८०४०२८५३७