FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

जिवछ प्रसाद गच्छदार

अध्यक्ष

jeebachha123@gmail.com ९८५२०७७००४

नसिमा बानो

उपाध्यक्ष

९८५२०७७००३

खाजा हुसेन मियाँ

वडा अध्यक्ष

९८४२१५११४३

पंकज कुमार मण्डल

वडा अध्यक्ष

९८०४३९९८५७

नागेश्वर मण्डल

वडा अध्यक्ष

९८२०७२७५११

श्रीराम चौधरी

वडा अध्यक्ष

९८१२३०१२९९

गयाननद सरदार

वडा अध्यक्ष

९८४२२५०८९३

महमद हुसेन

वडा अध्यक्ष

९८१७३६५९७२

सन्तोष कुमार यादव

वडा अध्यक्ष

९८०४०२८५३७

जुमो खातुन

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८१६३२५६४०

श्री आशा देवी मण्डल

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८१७३८००४७

श्री रेखा देवी सरदार

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८१७३७१८४८

श्री मन्दा कुमारी सरदार

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८१७३९८६६२

श्री शिव नारायण राय

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८१७३९५२६२

श्री योगनन्द सरदार

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८००९९६०५०