FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

E-Bid बोलपत्र आह्वानको सूचना (सेनेटरी प्याड)

८०/८१ 08/25/2023 - 12:02

जानकारी सम्बन्धमा

८०/८१ 08/06/2023 - 15:11

लोहन्दा खोलाको बालुवा र भरौट बिक्री कर संकलन गर्न (E-BID) ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 08/06/2023 - 12:21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना

७९-८० 05/04/2023 - 13:20

बोलपत्र स्वीकृती गर्न आशयपत्रको सूचना

७९-८० 04/20/2023 - 10:30

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७९-८० 03/05/2023 - 00:00

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा

७९-८० 02/08/2023 - 00:00 PDF icon E-Bid.pdf

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयपत्रको सूचना।

७९-८० 12/23/2022 - 13:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।

७९-८० 12/01/2022 - 10:34

बिद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना

७९-८० 09/30/2022 - 13:15 PDF icon बिधुतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

Pages