FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । ( दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०४/१९)

७८/७९ 08/03/2021 - 13:16

पुनः शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना। ( दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०४/१४ )

७८/७९ 07/29/2021 - 12:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना

७८/७९ 07/27/2021 - 14:18

एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 07/23/2021 - 10:24

झोलुङ्गे पुलको शिलबन्दी प्रस्ताव आहवानको सूचना ।

७७/७८ 06/25/2021 - 12:59

माछा भुरा खरिद सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित सूचना : २०७८/०३/०४

७७/७८ 06/18/2021 - 15:25

सिलबन्दी दरभाउपत्र एवं विधुतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 06/09/2021 - 14:21

अत्यावश्यक ‌औषधि खरिद सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/07/2021 - 14:19

धानको बिउ खरिद गर्ने बारे शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवान | दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८ / ०१ / ०८

७७/७८ 04/22/2021 - 07:39

गा.पा. स्थित प्रशासनीक भवन निर्माणको विधुतीय वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 04/07/2021 - 13:07

Pages