FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

५०% अनुदानमा मल्चीङ्ग सेट र टनेल वितरण सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/09/2020 - 10:33

५० प्रतिशत अनुदानमा च्याउको विउ वितरण वारे ।

७७/७८ 12/08/2020 - 15:45

हटिया तथा पोखरी ठेक्का बन्दोवस्तको सूचना । ( चौधो पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०८।२३ )

७७/७८ 12/08/2020 - 15:24

सेनेटरी प्याड खरिद र डिजिटल प्रोफाइल तयारी सम्बन्धी सिलबन्दी एवं वोलपत्र आहवान

७७/७८ 12/04/2020 - 20:17

ठेक्का अंक सच्चाइएको वारे सूचना ।

७७/७८ 12/01/2020 - 12:09

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०८/१५

७७/७८ 11/30/2020 - 10:58

हटिया ठेक्का बन्दोवस्तको सूचना !!! तेस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७७/०८/१२

७७/७८ 11/27/2020 - 13:48

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

७७/७८ 11/22/2020 - 14:58

शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०७।१८

७७/७८ 11/05/2020 - 13:23

बिधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०७।०४

७७/७८ 10/20/2020 - 14:30 PDF icon Image (26)-converted.pdf

Pages