FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०९।०६

७७/७८ 12/21/2020 - 13:02

प्रस्तााव आहवान सम्बन्धि सूचना।

७७/७८ 12/15/2020 - 12:26

आशयको जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/10/2020 - 15:10

विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना । ( प्रथम पटक प्रकाशितः २०७७/०८/२५ )

७७/७८ 12/10/2020 - 15:08

५०% अनुदानमा मल्चीङ्ग सेट र टनेल वितरण सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/09/2020 - 10:33

५० प्रतिशत अनुदानमा च्याउको विउ वितरण वारे ।

७७/७८ 12/08/2020 - 15:45

हटिया तथा पोखरी ठेक्का बन्दोवस्तको सूचना । ( चौधो पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०८।२३ )

७७/७८ 12/08/2020 - 15:24

सेनेटरी प्याड खरिद र डिजिटल प्रोफाइल तयारी सम्बन्धी सिलबन्दी एवं वोलपत्र आहवान

७७/७८ 12/04/2020 - 20:17

ठेक्का अंक सच्चाइएको वारे सूचना ।

७७/७८ 12/01/2020 - 12:09

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०८/१५

७७/७८ 11/30/2020 - 10:58

Pages