FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हटिया ठेक्का बन्दोवस्तको सूचना !!! तेस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७७/०८/१२

७७/७८ 11/27/2020 - 13:48

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

७७/७८ 11/22/2020 - 14:58

शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०७।१८

७७/७८ 11/05/2020 - 13:23

बिधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०७।०४

७७/७८ 10/20/2020 - 14:30 PDF icon Image (26)-converted.pdf

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । दोश्रो पटक पटक प्रकाशित मिति २०७७।०६।०६

७७/७८ 09/22/2020 - 14:15

शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सुचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०४/१२ )

७७/७८ 07/27/2020 - 14:29 PDF icon 1.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सुचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना २०७७/०४/११ )

७७/७८ 07/27/2020 - 08:35

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०३।२३

७७/७८ 07/08/2020 - 17:40

सेनिटरी प्याड बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 07/02/2020 - 12:17

सोलार सडक बती जडान शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।

७६/७७ 06/08/2020 - 14:44

Pages