FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गा.पा. स्थित प्रशासनीक भवन निर्माणको विधुतीय वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 04/07/2021 - 13:07

बिधुतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/१२/१५

७७/७८ 03/28/2021 - 13:37

धानको बिउ खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सुचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/१२/१५ गते

७७/७८ 03/28/2021 - 13:04

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना ।

७७/७८ 02/11/2021 - 10:30

मवेशी हटिया ठेक्का बन्दोवस्तको सूचना । पाँचौ पटक प्रकाशित मिति २०७७।१०।२२

७७/७८ 02/04/2021 - 15:33

सिलबन्दी दरभाउपत्र एवं विधुतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०९।१३

७७/७८ 12/28/2020 - 13:30 PDF icon tender -dhanpal.pdf

विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०९।०६

७७/७८ 12/21/2020 - 13:02

प्रस्तााव आहवान सम्बन्धि सूचना।

७७/७८ 12/15/2020 - 12:26

आशयको जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/10/2020 - 15:10

विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना । ( प्रथम पटक प्रकाशितः २०७७/०८/२५ )

७७/७८ 12/10/2020 - 15:08

Pages