FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सूचना

७८/७९ 11/15/2021 - 12:29

दरभाउपत्र रद्द गरिएको जरुरी सूचना ।

७८/७९ 10/28/2021 - 15:54

विधुतिय वोलपत्र आह्वानको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाः २०७८/०५/२३)

७८/७९ 09/08/2021 - 13:02 PDF icon Image (29).pdf

पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( चौथो पटक प्रकाशित मिति २०७८।०५।२२ )

७८/७९ 09/07/2021 - 20:47

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( तेस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०४/३१) )

७८/७९ 08/15/2021 - 12:23

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । ( दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०४/१९)

७८/७९ 08/03/2021 - 13:16

पुनः शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना। ( दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०४/१४ )

७८/७९ 07/29/2021 - 12:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना

७८/७९ 07/27/2021 - 14:18

एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 07/23/2021 - 10:24

झोलुङ्गे पुलको शिलबन्दी प्रस्ताव आहवानको सूचना ।

७७/७८ 06/25/2021 - 12:59

Pages