FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 01/31/2022 - 15:03

सुती साडी खरिद । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१७

७८/७९ 01/31/2022 - 13:14

पुन शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (कर्सिया हाटबट्टी कर असुल ठेक्का सम्बन्धमा)

७७/७८ 01/19/2022 - 11:17

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।

७८/७९ 12/28/2021 - 15:42

पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना( तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८।०९।०६)

७८/७९ 12/22/2021 - 15:02

सडक वत्ति जडान तथा सिलाई मसिनको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 12/22/2021 - 15:00

गेहु तथा पयाज प्रसताब आहवानको सूचना

७८/७९ 12/05/2021 - 18:09 PDF icon CamScanner 12-05-2021 11.47.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सूचना

७८/७९ 11/21/2021 - 16:39

बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।

७८/७९ 11/19/2021 - 11:29

क्याटलग सपिंग बिधिबाट सुति साड़ी खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 11/16/2021 - 21:00

Pages