FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विधुतीय दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आवश्यकको सूचना ।

७८/७९ 04/07/2022 - 11:58

शिलबन्दी दरभाउपत्र(धानको विउ) आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित सूचना :२०७८/१२/१४

७८/७९ 03/28/2022 - 12:43 PDF icon tender.pdf

सेनिटरी प्याड खरिद

७८/७९ 03/23/2022 - 12:34

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।

७८/७९ 03/21/2022 - 12:29

ईन्जिन जडित स्प्रे मेशिन खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र अहवानको सूचना । तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/११/१५

७८/७९ 03/02/2022 - 10:56

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।

७८/७९ 02/23/2022 - 15:00

बिधुतीय बोलपत्र अहवानको सूचना ।

७८/७९ 02/22/2022 - 10:31

बिधुतीय दरभाउपत्र आहवानको सूचना ।

७८/७९ 02/20/2022 - 15:09 PDF icon Image (281).pdf

डिप बोडिङ्ग जडान/ स्यालो ट्युवेल जडान जडानको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 02/03/2022 - 14:41

सिलाई बुनाई मेसिन खरिद वारे

७८/७९ 01/31/2022 - 16:32

Pages