FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ईन्जिन जडित स्प्रे मेशिन खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र अहवानको सूचना । तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/११/१५

७८/७९ 03/02/2022 - 10:56

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।

७८/७९ 02/23/2022 - 15:00

बिधुतीय बोलपत्र अहवानको सूचना ।

७८/७९ 02/22/2022 - 10:31

बिधुतीय दरभाउपत्र आहवानको सूचना ।

७८/७९ 02/20/2022 - 15:09 PDF icon Image (281).pdf

डिप बोडिङ्ग जडान/ स्यालो ट्युवेल जडान जडानको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 02/03/2022 - 14:41

सिलाई बुनाई मेसिन खरिद वारे

७८/७९ 01/31/2022 - 16:32

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 01/31/2022 - 15:03

सुती साडी खरिद । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१७

७८/७९ 01/31/2022 - 13:14

पुन शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (कर्सिया हाटबट्टी कर असुल ठेक्का सम्बन्धमा)

७७/७८ 01/19/2022 - 11:17

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।

७८/७९ 12/28/2021 - 15:42

Pages