FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलवन्दी दरभाउ सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 10/22/2019 - 15:21

हयाचव्याक कार (Hatchback Car) खरिद सम्बन्धमा ।

७६/७७ 08/08/2019 - 11:39 PDF icon hatchback car.pdf

शिलवन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०३।१२

७६/७७ 06/27/2019 - 16:09 PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०३।१२ .pdf

शिलवन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।१२।२४

७५/७६ 04/09/2019 - 18:49 PDF icon tender.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय पत्र जारी गरिएको बारे

७५/७६ 02/18/2019 - 19:35

शिलवन्दी वोलपत्र आह्ववानको सूचना !!! प्रकाशित मिति : २०७५।०९।०८

७५/७६ 12/23/2018 - 12:29 PDF icon NCB 075A, PDF icon NCB 03

शिलवन्दी वोलपत्र दरभाउ आहवानको सुचना २०७५।०९।०४

७५/७६ 12/19/2018 - 12:57 PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र दरभाउ धनपालथान.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७५।०४।२८

७५/७६ 08/13/2018 - 11:24 PDF icon RE TENDER 2075.76 dhanapalthan.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७५/७६ 07/31/2018 - 12:02 PDF icon DHANPALTHAN BID.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 07/23/2018 - 14:41 PDF icon bolpatra.pdf

Pages