FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

६ नं वडा कार्यालय बाट संचालन हुने क्रयक्रमहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 15:32 PDF icon Combine.pdf

५ नं वडा कार्यालय बाट संचालन हुने क्रयक्रमहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 15:31 PDF icon Combine.pdf

४ नं वडा कार्यालय बाट संचालन हुने क्रयक्रमहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 15:30 PDF icon Combine.pdf

३ नं वडा कार्यालय बाट संचालन हुने क्रयक्रमहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 15:29 PDF icon Combine.pdf

२ नं वडा बाट संचालन हुने क्रयक्रमहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 14:52 PDF icon Combine.pdf

१ नं वडा बाट संचालन हुने क्रयक्रमहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 14:50 PDF icon १ नं वडा बाट संचालन हुने योजनाहरु.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को निति बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/07/2018 - 12:08 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को निति बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

एकिकृत गरिबी निवारण कार्यक्रम

७४/७५ 04/01/2018 - 11:47 PDF icon सामुदायीक -गारिबी धनपालथान.pdf

बार्षिक स्विकृत कार्यक्रम

७४/७५ 02/21/2018 - 14:12 PDF icon बर्सिक स्वीकृत कार्यक्रम

पशु सेवा सम्बन्धि प्रस्तावित बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विविरण

७४/७५ 02/20/2018 - 14:32 PDF icon पशु सेवा सम्बन्धि

Pages