FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिकाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 03/18/2019 - 10:35 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 11:35 PDF icon धनपलाथान गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
धनपालथान गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन ऐन २०७५ ७५/७६ 01/23/2019 - 12:27 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन २०७५ ७५/७६ 01/23/2019 - 11:44 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन २०७५.pdf

Pages