FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति: 06/27/2021 - 11:10
, , , , , , , , , , , ,

यस गाउँपालिका अन्तर्गतका कृषक समूहहरुलाई उन्नत जातका बाख्राहरु यस गाउँपालिका द्वारा ५० प्रतिशतमा अनुदानमा यस गा.पा. अध्यक्ष ज्यू ् प्र.प्र.अ तथा पशुपन्छी शाखाका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा  वितरण गरियो ।

मिति: 05/20/2021 - 12:42
, , , , , , , , , ,

Pages